QA - Testování efektivně


DÉLKA:
2 dny
JAZYK: CZ/EN
ŠKOLITEL: Pavel Hruša

(bez DPH)  16 900 CZK
(bez DPH)  660 EUR

KONTAKT:
edu@skillbill.cz
+420 602 663 881

MÍSTO KONÁNÍ:
CZ: Externí personalista s.r.o.,
Ječná 39a, 120 00  Praha 2
SK: ŠKOLIACE STREDISKO BRATISLAVA, s.r.o.,
Kopčianska 8-10, VIENNA GATE, 851 01  Bratislava

OBJEDNACÍ KÓD:
EDU-QATE

OVĚŘOVÁNÍ KVALITY
QA – Testování efektivně


Testování je drahé, zbytečné a je pro sraby? Přesvědčíme Vás o opaku!

Školení “QA – Testování efektivně” je určeno pro ty, kdo chtějí v testování postupovat zodpovědně a vyhnout se častým chybám. Pro jeho absolvování stačí pouze základní povědomí o IT a technologiích.

/ Dozvíte se, jak se poprat s testováním ve vaší firmě nezávisle na její velikosti a vašich dosavadních zkušenostech
 
/ Projdeme společně testovací proces od úplných základů, odhady pracnosti či automatizaci až po úlohu testování v agilních týmech a DEVOPS
 
/ Nebudou vynechána ani témata, která se týkají rizik, jejich zmírnění a kontinuální práce s nimi v průběhu projektu
 
/ Podíváme se také na komunikaci uvnitř projektového týmu a prezentaci směrem k managementu či majitelům firmy
 

/ V neposlední řadě se také budeme zabývat výběrem správného nástroje nebo reportingem, který je nedílnou součástí každého projektu

Účastníci školení se nejprve naučí orientovat v procesech testování, včetně práce s požadavky. Pochopí všechny podstatné aspekty tohoto oboru – test analýzu, odhad pracnosti, plánování, volbu nástrojů, návrhy testů, efektivní reporting atd. Zaměříme se i na důležité měkké dovednosti, jakými jsou řízení lidí (nejen v rolích testovacího týmu), jejich motivace, jasná komunikace a vyjednávání. Vysvětleno bude i plánování úkolů a průběžná kontrola, což patří k nedílným součástem řízení testování.

Naši školitelé jsou seniorními odborníky s praxí nejen ve funkčním a zátěžovém testování, ale také v projektovém a procesním řízení. Používají stejné techniky a metodiky, které se osvědčily v reálném prostředí. Velký důraz je kladen na skloubení navrhovaného řešení s mnohdy nejasným očekáváním zadavatelů. Všechny oblasti školení budou doplněny praktickými příklady.


Školení je vhodné zejména pro:

/ manažery testování
/ architekty testování
/ specialisty metodiky a kvality
/ analytiky testování
/ doménové experty
/ specialisty automatizace testování
/ koordinátory testů
/ manuální testery

Každý absolvent obdrží po skončení kurzu Osvědčení o účasti v PDF formátu s uvedením počtu absolvovaných hodin a seznamem probraných témat.