Enterprise Security Architecture Intro


DÉLKA:
1 den
JAZYK: CZ/EN
ŠKOLITEL: Luboš Fryc

(bez DPH)  9 900 CZK
(bez DPH)  380 EUR

KONTAKT:
edu@skillbill.cz
+420 602 663 881

MÍSTO KONÁNÍ:
CZ: Externí personalista s.r.o.,
Ječná 39a, 120 00  Praha 2
SK: ŠKOLIACE STREDISKO BRATISLAVA, s.r.o.,
Kopčianska 8-10, VIENNA GATE, 851 01  Bratislava

OBJEDNACÍ KÓD:
EDU-ESAI

BEZPEČNOST A RIZIKA
Enterprise Security Architecture Intro

Jednodenní školení na téma podnikové bezpečnostní architektury (ESA), které Vám představí její základy, vztahy, potřebné principy a celkový koncept pro nasazení a vedení této disciplíny v kontextu společnosti.

Podniková bezpečnostní architektura je umění a věda o navrhování a dohledu nad výstavbou obchodních a podnikových systémů, začasté informačních systémů. Výsledkem působení ESA je tak zabezpečení systémů proti poškození a možnost jejich obchodního použití bez obav o důvěrnost, nepopiratelnost a dostupnost informací důležitých pro strategické řízení společnosti. Pomáhá zajistit postupy, jak úspěšně předcházet hrozbám, útokům a posoudit rizika v informační, digitální, fyzické, strategické nebo reputační oblasti.

Absolvent kurzu si během výuky osvojí základní koncept podnikové bezpečnostní architektury v obchodním kontextu své společnosti. Bude schopen referenčně porozumět dimenzím ESA ve vrstvách metamodelu podniku a naučí se uchopit obvyklé vstupní a výstupní dokumenty (dodávky) ESA vysvětlené na praktických příkladech. Představena bude matice úrovní potřebných znalostí v jednotlivých rolích vztažená vůči architektuře, projektovému řízení, vývoji a provozu.

Obsah kurzu

/ Úvod: řízení programu Bezpečnostní architektury podniku
/ prodej benefitů Bezpečnostní architektury podniku zainteresovaným stranám
/ zajištění sponzorství a finančního krytí v dlouhodobém horizontu
/ vytvoření týmu a zastoupení odborných
/ Začínáme: Fast Track Workshops
/ plánování a řízení programu pro ustavení bezpečnostní architektury podniku
/ sběr informací, které budou potřeba
/ nalezení shody na vhodném konceptu architektury pro kontext společnosti
/ dohled a soulad architektury s bezpečnostní strategií, politikami a standardy
/ podpora a udržování architektury – Security Architecture Board
/ dlouhodobá podpora od vedení podniku –  techniky pro vyhodnocení a výkazy stavu
/ Shrnutí: Řízení programu Bezpečnostní architektury podniku

Kdo by se měl zúčastnit

/ bezpečnostní architekti, specialisté bezpečnosti 
/ manažeři řízení bezpečnostní operativy, manažeři řízení rizik
/ specialisté auditu, compliance a dohledu
/ obchodní manažeři, specialisté řízení IT služeb
/ specialisté centrálních nákupů, specialisté na legislativu a regulativy

Jaké znalosti má mít zájemce o tento kurz

/ obecná orientace v tématech a aktivitách obchodu, architektury, projektového řízení, operativy
/ rozlišovat strategické a taktické potřeby podniku, nutnost souladů se standardy a legislativou
/ chápat nutnost strukturované dokumentace o aktivech a procesech v podniku
/ vnímat potřeby strategické provázanosti a vztahů mezi obchodem, informacemi a bezpečností

Doporučená školení předcházející: Enteprise Architecture Intro
Doporučená školení následná: Enterprise Security Architecture – Secure Business Habits

Každý absolvent obdrží po skončení kurzu Osvědčení o účasti v PDF formátu s uvedením počtu absolvovaných hodin a seznamem probraných témat.