Reference

REFERENCE

ALEF NULA a.s.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Školení / Konzultace

V rámci skupiny ALEF zajišťujeme představení témat architektury nebo bezpečnosti na otevřených školeních. V rámci konzultací u jejích klientů dále spolupracujeme na analýzách a projektech strategických transformací podniků.

ČSOB a.s.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Školení / Konzultace

S bankou ČSOB i KBC jsme realizovali několik běhů školení a praktických workshopů podnikové a obchodní architektury čerpající z rámce TOGAF® v průběhu let 2014 – 2019. Také jsme připravili a provedli sadu cílených konzultací na klíč v oblasti strategického profesního rozvoje a znalostní báze v týmu obchodních architektů včetně vyhodnocení a doporučení k dalším krokům.

GEM System a.s.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Školení

Pro společnost GEM System jsme v roce 2015/2016 zajišťovali několik běhů školení podnikové architektury zaměřené na rámec TOGAF® tak, aby jej absolventi mohli používat jako užitečnou znalostní bázi u širokého spektra svých zákazníků.

T-Mobile a.s.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Školení

Pro společnost T-Mobile jsme v roce 2015 zajišťovali několik běhů školení podnikové architektury zaměřené na rámec TOGAF® tak, aby jej absolvující mohli používat jako užitečnou znalostní bázi v denní praxi na projektech v rámci portfolia jejich služeb.

Škoda Auto Mladá Boleslav a.s.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Školení / Konzultace

Ve společnosti Škoda Auto jsme se v roce 2016 konzultačně podíleli na ustavení podnikové architektury založené na TOGAF® a ArchiMate® a jejím zavedení do praxe. Spolupracovali jsme na konceptu procesů, evidence, způsobu dokumentování a synchronizace architekturního úložiště, vazeb na metamodely a propojení s evidencí projektové kanceláře. Velkou výzvou bylo v roce 2017 školení podnikové bezpečnostní architektury a komplexního řízení rizik. Zde jsme Škoda Auto představili a doporučili osvědčené koncepty, politiky, pravidla a techniky založené na metodikách SABSA®, OSA, OpenFAIR™. Výstupem bylo předání znalostní báze jak efektivně s orientací na obchodní výsledky řídit bezpečnostní a strategické parametry podniku v praxi.

GAMO a.s.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Školení / Konzultace

V rámci partnerství se společností GAMO a.s. se soustředíme na problematiku oblasti cloudů a virtuálních prostředí a to zejména z hlediska ustavení a udržování podnikové a bezpečnostní architektury, včetně řízení rizik. Pomáháme posuzovat standardy, normy, techniky a best practices, tedy umožňujeme společnosti úspěšně oslovit zákazníky s produkty a sadami jejích služeb. V neposlední řadě také spolupracujeme v oblasti předávání znalostní báze pomocí našich školení.

W.A.G. payment solutions a.s.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Školení

Spolupráce se společností EUROWAG přinesla možnost na praktických workshopech ustavit ve společnosti podnikovou architekturu a governance, aby se reflektoval správný přístup k celkové obchodní strategii růstu v celém EU regionu. Velkou výhodou byla možnost poskytnout sady úvodních školení podnikové architektury a efektivně tak společnosti pomoci najít v jednotlivých doménách správná místa k dořešení.

BNP Paribas Personal Finance SA (Cetelem a.s.)
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Konzultace

Pro společnost Cetelem CZ/SK jsme, v začátku její změny na bankovní instituci Hello Bank ve skupině BNP Paribas Personal Finance SA, provedli základní analýzy, posouzení a vyhodnocení stavu společnosti v oblasti ICT i businessu a připravili roadmapu úvodních kroků pro přechod na řízenou a postupně budovanou podnikovou architekturu společnosti s ohledem na akviziční (nový majítel) či regulatorní (ČNB) požadavky na compliance a strategii rizik.

T-Soft a.s.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Školení

Pro společnost T-Soft jsme v roce 2016 zajišťovali flexibilní školení podnikové architektury zaměřené na rámec TOGAF®. Absolventi tak mohli prokázat kvalifikaci v oboru v rámci zakázek od svých partnerů, ale hlavně okamžitě a efektivně použít veškeré nabyté znalosti na projektech u zákazníků.