Enterprise Architecture Intro


DÉLKA:
1 den
JAZYK: CZ/EN
ŠKOLITEL: Luboš Fryc

(bez DPH)  9 900 CZK
(bez DPH)  380 EUR

KONTAKT:
edu@skillbill.cz
+420 602 663 881

MÍSTO KONÁNÍ:
CZ: Externí personalista s.r.o.,
Ječná 39a, 120 00  Praha 2
SK: ŠKOLIACE STREDISKO BRATISLAVA, s.r.o.,
Kopčianska 8-10, VIENNA GATE, 851 01  Bratislava
ONLINE: whereby.com/skillbill

OBJEDNACÍ KÓD:
EDU-EAI

ARCHITEKTURA PODNIKU / OBCHODU
Enterprise Architecture Intro

Jednodenní seminář, který Vám představí všechny oblasti, principy a obchodní cíle podnikové architektury (EA).


Hlavní cíle EA

Podniková architektura je především založena na poznání, zvládnutí a údržbě návrhů struktury celé organizace, a to s důrazem na soulad a pochopení potřeb obchodní i ICT části společnosti.

Metod a návodů je více, ale vždy jde o evoluční postup střednědobého/ dlouhodobého charakteru, s nutnou podporou top-down vedení organizace.


Kroky k zavedení EA – vysvětlení

/ posouzení kontextu pro řešenou organizaci z globálního pohledu
/ zvolení konceptu EA pro danou organizaci (nástroje, principy, patterny) a zjištění stavu dle modelu výkonnosti a zralosti
/ zajištění, údržba a dokumentace aktiv organizace strukturovaným způsobem (repository, artefakty)
/ návrhy logické a fyzické architektury, implementační promítnutí do operativy a nastavení služeb a produktů
/ nastavení souladu mezi strategickými cíli, podnikovou architekturou, řízením projektového portfolia a provozními aktivitami
/ nastavení modelu architekturní governance v souvislostech organizace a efektivní zpracování obchodních požadavků


Kombinace obsahu a znalostí

/ referenční popis obvyklých vstupních a výstupních dokumentů EA z praxe
/ matice nutných znalostí jednotlivých rolí oproti architekturním doménám
/ praktické příklady


Orientační harmonogram a seznam témat

/ EA projekce – co lidé z podnikové architektury vidí a co se v ní opravdu děje
/ schéma a role podnikové architektury – rozcestník mezi obchodními požadavky, informačními aktivy a strategickými cíli
/ kontext podnikové architektury – ekosystém organizace, sociální souvislosti, dosažitelné cíle, ošetření rizik a perspektiv
/ architekturní domény vs. organizační domény – obvyklé oblasti … a Pátý element 🙂
/ vstupy a okolní vlivy na styl a rozsah podnikové architektury (interní i externí)

PŘESTÁVKA

/ Architektura – druhy, členění a zainteresované strany
/ Typický životní cyklus podnikové architektury
/ Obchodní modely organizace adaptované podnikovou architekturou
/ Mapa rozvoje vyzrálosti podnikové architektury
/ Dovednosti a znalosti podnikového architekta – oblasti IQ/EQ/SQ
/ Globální vnímání hodnoty podnikové architektury vs. rozsah a její mandát v organizaci

OBĚD

/ Různá pojetí podnikové architektury – TOGAF, PEAF, MoDAF, DoDAF, FEAF, Zachman, …
/ ISO standardy pro podnikovou architekturu (420xx) a standardy na ně návazné
/ Efektivní vývoj a řízení architekturních aktiv a modelování o nich – využití TOGAF, ArchiMate
/ Jak podniková architektura spolupracuje s okolními rámci pro řízení aktivit v organizaci (COBIT, ITIL, PRINCE2, SABSA, IT4IT, OpenFAIR)

PŘESTÁVKA

Praktické příklady
Dotazy a diskuse


Každý absolvent obdrží po skončení kurzu Osvědčení o účasti v PDF formátu s uvedením počtu absolvovaných hodin a seznamem probraných témat.