Open Business Architecture


DÉLKA:
2 dny
JAZYK: CZ/EN
ŠKOLITEL: Luboš Fryc

(bez DPH)  20 000 CZK
(bez DPH)  860 EUR

KONTAKT:
edu@skillbill.cz
+420 602 663 881

MÍSTO KONÁNÍ:
CZ: Externí personalista s.r.o.,
Ječná 39a, 120 00  Praha 2
SK: ŠKOLIACE STREDISKO BRATISLAVA, s.r.o.,
Kopčianska 8-10, VIENNA GATE, 851 01  Bratislava

OBJEDNACÍ KÓD:
EDU-OBA

ARCHITEKTURA PODNIKU / OBCHODU
Open Business Architecture


Unikátní školení věnované připravovanému standardu Open Business Architecture.

V rámci školení jsou probírány oblasti obchodní architektury, a to zejména způsoby uchopení obchodní strategie společnosti a započetí její transformace do architektury (paradigma, techniky, přístupy, slovník, trasování a artefakty). Součástí jsou případové studie a srovnání s BIZBOK®, BMM® a přímá souvislost s TOGAF® Business Architecture.

Organizace naléhavě potřebují inovativní obchodní návrhy, implementaci strategií a řízení transformace. Klíčovým cílem obchodní architektury je dlouhodobě “odemknout” kapacity organizace pro její rozvoj. 

Účastníci školení se postupně dozví, jak v organizaci úspěšně komunikovat s jednotlivými partnery, kteří obvykle chtějí, aby architektura šla jen jejich cestou. Takoví partneři bývají příliš technologicky orientováni, chtějí spíše ovládat, než spolupracovat. Jsou mnohdy zaměřeni na samotné modely, nikoliv na reálné výsledky, přičemž ignorují kulturu a kontext organizace. Přínosem tohoto školení je doporučit obchodním architektům takové postupy, aby dodávali řešení zásadně úspěšná, než jen “spíše správná”.


Školení je vhodné zejména pro:

/ obchodní analytiky
/ obchodní a podnikové architekty
/ obchodní vlastníky
/ lídry podnikové transformace
/ programové manažery


Doporučená školení předcházející:
Enterprise Architecture Intro
Doporučená školení následná: EA – Project Management, Enterprise Security Architecture Intro

Každý absolvent obdrží po skončení kurzu Osvědčení o účasti v PDF formátu s uvedením počtu absolvovaných hodin a seznamem probraných témat.