EA Project Management


DÉLKA:
2 dny
JAZYK: CZ/EN
ŠKOLITEL: Luboš Fryc

(bez DPH)  20 000 CZK
(bez DPH)  860 EUR

KONTAKT:
edu@skillbill.cz
+420 602 663 881

MÍSTO KONÁNÍ:
CZ: Externí personalista s.r.o.,
Ječná 39a, 120 00  Praha 2
SK: ŠKOLIACE STREDISKO BRATISLAVA, s.r.o.,
Kopčianska 8-10, VIENNA GATE, 851 01  Bratislava

OBJEDNACÍ KÓD:
EDU-EAPM

ARCHITEKTURA PODNIKU / OBCHODU
EA Project Management


Školení je praktickým průvodcem kompletním životním cyklem architekturních projektů s využitím rámců PRINCE2®, PMBOK®V5 a TOGAF® 9.2. 

Cílem každého dobrého architekta je komplexní přístup, tj. správně naplánovaná realizace obchodních požadavků, která je zasazena do odpovídajícího rozsahu architekturního projektu se souhlasem všech zainteresovaných stran.

V tomto školení jsou vysvětleny detaily jednotlivých fází průběhu architekturního projektu pomocí metody rozvoje architektury a doporučení vhodných projektových rámců. V kontextu je důležité definovat rozsah projektu, vhodné plánování a budget, strukturování dílčích částí, řízení rizik a kvality, delegování úkolů v týmech a vykazování dodávek a benefitů. To všechno, ruku v ruce s dobrou motivací všech zúčastněných, zaručuje perspektivu úspěchu celého architekturního projektu.

Naši školitelé jsou seniorními odborníky s praxí v podnikové či bezpečnostní architektuře a v oblasti ověřování kvality. Používají stejné techniky a metodiky, které se osvědčily v reálném prostředí. Velký důraz je kladen na skloubení navrhovaného řešení s mnohdy nejasným očekáváním zadavatelů. Všechny oblasti školení budou doplněny praktickými příklady.

Účastníci musí mít fundamentální znalosti architekturních a projektových rámců, neboť na tyto znalosti budeme přímo navazovat.


Školení je vhodné zejména pro:

/ architekty a projektové manažery, kteří zavádějí nebo revidují architekturu podniku 

 

Každý absolvent obdrží po skončení kurzu Osvědčení o účasti v PDF formátu s uvedením počtu absolvovaných hodin a seznamem probraných témat.